Startsida

Välkommen till ÖSP bloggen som behandlar aktuellt som berör landsbygdsnäringarna i Finland och Österbotten.

Senaste inläggen

Inför mera samhällsansvar i nyckelmärkets kriterium

producerat i Finland”Nyckelflaggan hjälper konsumenter att välja ett finländskt alternativ. Konsumenterna känner märket väl eftersom det vittnat om inhemskt ursprung i redan över 50 år.”

”Nyckelflaggan är ett registrerat kollektivmärke. Märket berättar att produkten är tillverkad eller att tjänsten är producerad i Finland och att processen sysselsätter folk i Finland.”

”Företag som med hjälp av ett bekant märke vill framhäva för sina konsumenter att de egna produkterna och tjänsterna har ett finländskt ursprung.”

”Med hjälp av Nyckelflaggan kan ditt företag på ett troendeväckande sätt tala om för omvärlden att era tjänster eller produkter har ett finländskt ursprung. Nyckelflaggan påverkar bevisligen konsumenternas köpbeslut.”

Dessa citat är från Nyckelflaggans hemsida, eller Förbundet för Finländskt Arbete. Användningsrättigheten kan beviljas till en produkt eller produktgrupp som tillverkats i Finland och vars grad av inhemskt ursprung är minst 50 procent av självkostnadsvärdet. I klarspråk betyder det att varan eller tjänsten huvudsakligen producerats i Finland. Det betyder inte att råvarornas ursprung är finska.

Jag föreslår att man inför ett nytt kriterium för nyckelflaggan att alla råvaror som används tillverkas på ett sätt som uppfyller kraven för Finländsk lagstiftning. Gällande mat tänker jag främst på våra miljö- och djurskyddskrav. För alla varor skulle det betyda att det inte i något skede av tillverkaningen av nyckelmärkta produkter förekommer bland annat slavarbete eller användningen av barnarbetskraft. Jag tror att konsumenterna skulle uppskatta värdet av detta tillägg bland kriterierna. Detta skulle göra det lättare för konsumenterna att ta samhällsansvar i beaktande i sitt köpbeteende.

  1. Bygg en biogasledning genom Finland längs kusten! Lämna ett svar
  2. Använd din röst i skogsvårdsföreningens val Lämna ett svar
  3. Sverige är världsbäst på att använda biogas som fordonsgas Lämna ett svar
  4. Vad betyder valet av Trump för jordbruket i Finland? Lämna ett svar
  5. Landet drunknar i byråkrati, var ska vi hitta en livboj? Lämna ett svar
  6. Jag vill ha ”skit” av medlemmarna Lämna ett svar
  7. Skjut vildsvin i samband med älgjakten! Lämna ett svar
  8. Klimatsmart att äta lokalproducerat kött! Lämna ett svar
  9. Felanvändningen av antibiotika utsätter hela vårt samhälle för en stor risk Lämna ett svar